แบบบ้าน
บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง Astera Residence @Phutthacha จึงถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "The Privilege of luxuary Modern Living"
บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง Astera Residence @Phutthacha จึงถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "The Privilege of luxuary Modern Living"