บ้าน
ไม่มีข้อมูล

แอสเทร่า เบลส

Design For You Space ทุกการใช้พื้นที่ ดีไซด์ได้ที่ Astera Bless

8.99 ล้านบาท

แอสเทรา เรสซิเดนซ์
พระราม 2-พุทธบูชา

ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "The Privilege of Luxury Modern Living" เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

19.9 ล้านบาท