Standard Type
นักศึกษาทั่วไป ที่แสดงบัตรนักศึกษา ลดค่าเช่าจากราคาปกติดังนี้

ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหน้า ราคา 4,350 บาท
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหลัง ราคา 4,450 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ
(สัญญาเช่า 6 เดือนขึ้นไป หรือ 3 เดือนแล้วแต่กรณี และไม่มีรถยนต์)

ลูกค้าทั่วไป (สัญญาเช่า 6 เดือน)
ห้องขนาด 30 ตรม.ชั้น 4-8 ทำเลด้านหน้า ราคา 4,450 บาท
ห้องขนาด 30 ตรม.ชั้น 9-16 ทำเลด้านหน้า ราคา 4,550 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม.ชั้น 2-8 ทุกทำเล ลด 200 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม.ชั้น 9-16 ทุกทำเล ลด 300 บาท

ลูกค้าทั่วไป (สัญญาเช่า 1 ปี และไม่มีรถยนต์)
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหน้า ราคา 4,350 บาท
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหลัง ราคา 4,450 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ

ห้องพักระยะสั้น (สัญญาเช่า 1เดือน ,เงินประกัน 1 เดือน)
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ราคา 5,300 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล คิดเพิ่่ม 10% จากราคาปกติ


การเข้าพักอาศัยปกติ
จ่ายค่าเช่า 1 เดือน
เงินประกัน 2 เดือน
สแกนลายนิ้วมือท่านละ 200 บาท
ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 6 บาท
ค่าน้ำประปายูนิตละ 18 บาท
ฟรี ! สำหรับผู้อาศัย
Cable TV
ที่จอดรถ
สมาชิกสปอร์ตคลับรายปี

ประเภทห้องพัก ทั้งหมด
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหน้า ราคา 4,800 บาท / ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหลัง ราคา 4,900 บาท
ห้องขนาด 60 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ