ที่ตั้ง


     คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ใหญ่
แอสเทรา สาทร
เลขที่ 143 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

      โทรศัพท์ : 02-212-7090 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.
เบอร์แฟกซ์    : 02-212-3340